3 maart 2024

Archief voor 23 juni 2014

Een organisch raadsel in een nabij sterrenstelsel

Een groep organische materialen die op aarde kankerverwekkend zijn, worden in de ruimte beschouwd als bouwstenen van het leven. Wetenschappers willen graag weten hoe deze koolstofrijke stoffen, die in sterren ontstaan zijn, gerecycled worden. Daarnaast willen ze weten hoe een speciale categorie van … [Lees meer...]

Gedetailleerde 3D-kaart van het stof in de Melkweg gemaakt

Een team van wetenschappers heeft een driedimensionale kaart gemaakt van de verspreiding van stof in ons melkwegstelsel - althans het gedeelte dat vanaf het noordelijke halfrond zichtbaar is. Men heeft hiertoe niet het stof zelf waargenomen, maar het effect van dit stof op sterlicht gemeten. Immers, … [Lees meer...]