19 juni 2024

Een organisch raadsel in een nabij sterrenstelsel

De Grote Magelhaanse Wolk, het grootste satellietstelsel van de Melkweg, gefotografeer met Spitzer. Credit: NASA/JPL-Caltech/STScI.

Een groep organische materialen die op aarde kankerverwekkend zijn, worden in de ruimte beschouwd als bouwstenen van het leven. Wetenschappers willen graag weten hoe deze koolstofrijke stoffen, die in sterren ontstaan zijn, gerecycled worden. Daarnaast willen ze weten hoe een speciale categorie van organische stoffen, de zogenaamde polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), precies ontstaan.

Hiertoe hebben de astronomen een aantal oude sterren bestudeerd in de Grote Magelhaanse Wolk, een satellietstelsel van onze Melkweg. Tot hun grote verbazing bleken hier veel meer soorten PAK’s te bestaan dan in onze Melkweg – althans in de omgeving van sterren. Hoe kan dat nou? Wel, PAK’s ontstaan in de atmosferen van oude reuzensterren, die na zijn dood deze PAK’s de ruimte in blazen. Dat betekent dat sterren in de Grote Magelhaanse Wolk koolstofrijker moeten zijn dan hun soortgenoten in de Melkweg.

Opvallend genoeg blijkt de verscheidenheid aan PAK’s af te nemen naarmate de afstand tot sterren toeneemt. Mogelijk is de krachtige uv-straling van de stervende ster hiervoor verantwoordelijk. Het is ook mogelijk dat zich binnen de interstellaire ruimte reacties plaatsvinden waarbij de moleculaire verscheidenheid afneemt.

Bron: Royal Astronomical Society

Share

Speak Your Mind

*