27 februari 2024

Docu; oud dagboek militair werpt nieuw licht op Roswell’s ‘UFO-crash’ + Fijne Feestdagen!

Bij de vermeende UFO-crash in de dorre woestenij van New Mexico nabij het Roswell Army Air Field (RAAF) op 7 juli 1947 was het destijds de taak van Majoor Jesse Marcel Sr. om puin van de crash te verzamelen en te onderzoeken. Marcel was ten tijde van de crash hoofd inlichtingen van het RAAF. Het leger verklaarde destijds in twee achtereenvolgende dagen, eerst, direct op 8 juli, dat het een vliegende schotel betrof, en vervolgens dat het toch om een weerballon zou gaan. Echter recent heeft het Roswell-incident een nieuwe impuls gekregen door toedoen van familie van Jesse Marcel Sr. (1907-1986). Het betreft een dagboek waarin Marcel verslag deed van alle gebeurtenissen rondom de UFO-crash en de nasleep ervan. De familie beweert dat het verslag van Marcel gecodeerd was weergegeven in opdracht van de regering. Het dagboek zou dus mogelijk nieuwe details over de UFO-crash kunnen bevatten. History Channel maakte recent een documentaire over de zaak waarin ditmaal het dagboek van Marcel centraal staat. De documentaire is getiteld Roswell; The First Witness. Het dagboek is in handen van Marcel’s kleinkinderen.

Nieuwe onthullingen, gecodeerde verslaglegging
Echter in de afgelopen 70 jaar blijft het Roswell-incident en het (gedane) onderzoek nog steeds tot de verbeelding spreken. Ware het niet doordat er weer een nieuw boek of artikel over verschijnt maar met name als er weer nieuwe meldingen van UFO’s worden gedaan…Dan treedt ook het Roswell-incident weer in het spotlicht, en tja, was er misschien toch meer aan de hand dan de, inmiddels ruim 70 jaar oude foto´s van de brokstukken impliceren? Op 8 juli 1947 verklaarde een persvoorlichter van de RAAF,  Walter Haut, over ‘de crash en berging van een ‘vliegende schotel’ wat velen interpreteerden alsof er mogelijk contact met buitenaardse wezens had plaatsgevonden. Het bericht werd geplaatst in Roswell’s Daily Record met de kop ‘RAAF CAPTURES FLYING SAUCER ON RANCH IN ROSWELL REGION’ en onmiddellijk werd Roswell, New Mexico, tot ’s lands ‘UFO-hoofdstad’ omgedoopt. De RAAF rectificeerde een dag later de uitlatingen in de verklaring betreffende de vorm van het object, men classificeerde het object vervolgens als een weerballon. Deze was gecrasht en dat was niets bijzonders, er werd destijds veel geëxperimenteerd met weerballonnen op grote hoogte. De boer W.W. Brazel die de restanten gevonden had verexcuseerde zich bij de RAAF en daarmee leek de kous af. Kranten van weleer tonen een foto van Jesse Marcel die naast het puin staat van wat dus mogelijk een neergestortte weerballon was.  Maar nu heeft recent het Roswell-onderzoek, opnieuw een nieuwe impuls gekregen door toedoen van familie van Jesse Marcel, twee kleinzoons, Jesse Marcel III en John Marcel. Het betreft een dagboek waarin Marcel verslag deed van alle gebeurtenissen rondom de UFO-crash en de nasleep ervan. De familie beweert dat het verslag van Marcel gecodeerd was weergegeven in opdracht van de regering. Het dagboek zou dus mogelijk nieuwe details over de UFO-crash kunnen bevatten.

Daily Record Credits; wikimedia commons

History’s Greatest Mysteries serie, ‘Roswell; The First Witness’
Het Roswell-incident en de hernieuwde aandacht voor de vermeende UFO-crash door het dagboek van Marcel en de claims van zijn kleinkinderen prompte History Channel tot het maken van een nieuwe documentaire. ‘Roswell; The First Witness’ is de titel en valt in de categorie History’s Greatest Mysteries. De onthullingen over de gecodeerde verslaglegging van Marcel zijn niet de enige eigenaardigheid omtrent het gebeurde. Ook beweert de familie dat Marcel (hun grootvader) opdracht van de regering kreeg om te vergeten c.q. ontkennen wat hij allemaal gezien had. “He was made to be the fall guy (zondebok)”, vertelde een van zijn kleinkinderen aan de Daily Mail, in een artikel van 11 dec. j.l. En de familie voegde eraan toe; “Hij (Jesse Marcel) was hoofd inlichtingen in Roswell, New Mexico, en volgde zijn bevelen op.”

Ben Smith, onderzoeker voor History’s Greatest Mysteries
Ben Smith, voormalig medewerker van de CIA, is onderzoeker en vormgever van de documentaire. Smith benadrukt in de documentaire de vreemde gang van zaken door te stellen dat “geen enkele regering waar ook ter wereld zou verklaren dat ze een schotel hebben gevonden om dit vervolgens de volgende dag te ontkrachten en te stellen dat het vals alarm was”. De documentaire gaat terug naar de plek van de crash, en voegt luchtopnames en topografische informatie van het gebied toe, dit m.g.v. multispectrale imaging technieken om bv kleine, ondiepe plekken in de grond op te sporen die mogelijk plekken zouden kunnen zijn waar brokstukken neerkwamen. Echter, het centrale thema van het onderzoek is het dagboek van Marcel, dat hij welbewust bijhield tijdens de periode van de crash en de nasleep. Het dagboek dat nu in handen is van zijn kleinkinderen.

Van buitenaards origine
In 1997 heeft Marcel in een interview met Time verteld dat hij ervan overtuigd was dat het object dat gecrasht was in 1947 bij het RAAF, en dat hij persoonlijk onderzocht had van buitenaardse orgine was. Smith hint in de documentaire mede op Marcel’s geestelijke toestand, deze zou mogelijk een verandering hebben kunnen ondergaan na ontdekking van het vreemde object. Derhalve pleit Smith voor een grondige analyse – ontcijfering van de vermeende gecodeerde teksten – een analyse zou mogelijk verborgen boodschappen aan het licht kunnen brengen over de gebeurtenissen ten tijde van en in de periode na de crash. Smith; “There are breaks in the journal that are not clear, but it could be a secret code”. Verder gaat Smith in op de, zeker de laatste jaren, aangewakkerde interesses voor mysterieuze vliegende objecten. Hieronder bijvoorbeeld de getuigenverslagen van enkele marine-piloten. Drie van deze marine video’s, waaronder de inmiddels beroemde TicTac. zijn dit jaar door het Pentagon officieel vrijgegeven. Ook hier op AB is er veel over geschreven.***.

Stan Friedman, Boek ‘The Roswell Incident’
De nucleair fysicus Stanton Friedman, was, naast een befaamd wetenschapper ook een bekend en zelfverklaard ‘UFOloog’. In 1978 was het Friedman die, wachtend op een televisie-interview in Baton Rouge, Louisiana, te horen kreeg dat Jesse Marcel, inmiddels gepensioneerd militair, daar in de buurt woonde, ooit het wrak van een UFO had behandeld. Na Marcel te hebben ondervraagd, die na al die jaren steeds geloofde dat het puin dat hij had opgehaald buitenaards was, onderzocht Friedman alle oude verhalen over Roswell en interviewde hij vele andere getuigen. Friedman kwam tot een dramatische conclusie: er was een dekmantel geweest van ‘kosmische Watergate’-proporties . Zijn onderzoek en conclusies werden de basis van het boek The Roswell Incident uit 1980, mede geschreven door Charles Berlitz (auteur van The Bermuda Triangle) en UFO-onderzoeker William Moore. Het was met name deze publicatie die Roswell weer terug op de UFO-kaart zette. Bronnen; LiveScience/Time/ Daily Mail

Bij deze wens ik alle trouwe Astroblogs lezers van harte Fijne Feestdagen en mooi astronieuws in 2021 toe!
Dank voor al het lezen, reacties en tips!

Share

Comments

 1. Is het nu wel handig om dit soort publicaties onder de aandacht te brengen?
  Misschien is het goed om dit eens te lezen, weliswaar uit de oude doos, maar toch…

  https://skepsis.nl/korff/

 2. Avatar foto Angele van Oosterom zegt

  M.i. is het inderdaad goed dat er in een zaak met zoveel tegengestelde verklaringen een document als dit dagboek aan een grondige analyse geworpen wordt.Want waarom wordt er destijds zoveel moeite gedaan in het (laten) ontkennen van het gebeurde en werden verklaringen steeds iets anders? Marcel Sr. stond bepaald niet alleen in zijn verklaringen, ook (hoger) geplaatsten bleven volharden in dat wat ze gezien hadden onaards was. Verder was het RAAF, (voorheen Walker AFB) destijds een grote maar ook de allereerste basis van het Strategic Air Command, verantwoordelijk voor het commando en de controle over nucleaire wapens. Zie ook onderstaand boek van Robert Hastings.

  https://www.spacepage.be/artikelen/buitenaards-leven/buitenaards-leven/het-roswell-incident
  https://www.amazon.nl/UFOs-Nukes-Extraordinary-Encounters-Nuclear-ebook/dp/B084DJMQ4S

  Dank en insgelijks!

Speak Your Mind

*