14 april 2024

De Hubble spanning blijft voortduren, zo laat de South Pole Telescope zien

De South Pole Telescope (SPT) op de Zuidpool. Credit: Junhan Kim/University of Arizona

Met de South Pole Telescope (SPT), een radiotelescoop met een diameter van 10 meter op de Zuidpool die kijkt in het (sub-)millimetergebied van het spectrum, zijn waarnemingen gedaan aan de kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engelse afkorting: CMB) en de resultaten van de SPT-3G metingen gedaan in 2018 zijn recent verschenen. De temperatuur en polarisatie van de CMB zijn met SPT-3G gemeten en de uitkomst is dat ze twee belangrijke kosmologische parameters hebben kunnen vaststellen, de Hubble constante H0 en de σ8 of S8 parameter. De eerste is een maat voor de snelheid van de uitdijing van het huidige heelal, de tweede is een maat voor de dichtheid van de materie in het heelal én voor de mate waarin materie aan elkaar klontert, de ‘structuurgroei parameter’. Hieronder de resultaten met de blauwe balk van de metingen (de horizontale lijn geeft de onzekerheid weer):

Credit: L.Balkenhol et al.

We weten dat er over de waarde van H0 en S8 flinke discussie bestaat, de Hubble-spanning en de Sigma8 spanning. De gemeten H0 is 68,3 ± 1,5 km/s/Mpc, S8=0,797 ± 0,042. Deze waarden sluiten aan bij de eerdere metingen die gedaan zijn door de Europese Planck-satelliet aan de CMB, waarden die gebaseerd zijn op metingen aan het vroege heelal. Ze wijken daarentegen af van de waarden die gebaseerd zijn op metingen in het lokale, huidige heelal, de metingen die door Riess et al gedaan zijn aan Cepheïden en type Ia supernovae (de grijze vertikale balk in de figuur hier linksboven). Dat betekent dus dat de spanningen blijven bestaan. Hier het vakartikel met alle gegevens over de SPT-3G metingen. Bron: In the Dark.

Share

Speak Your Mind

*