24 juli 2024

Halo van donkere materie rondom Melkweg blijkt afgeplat te zijn

Onderste afbeelding: met de gele lijnen wordt het beeldveld van SDSS aangegeven vanaf de plaats van het zonnestelsel in de Melkweg. Bovenste afbeelding: distributie van donkere materie in het SDSS-beeldveld. Credit: Sarah R. Loebman et al

Gebruikmakend van gegevens van de Sloan Digital Sky Survey (SDSS), waarbij gekeken is naar de positie en beweging van sterren in de halo rondom de Melkweg met afstanden tussen 9.700 en 65.000 lichtjaar, hebben sterrenkundigen aanwijzingen gevonden dat de halo van donkere materie rondom de Melkweg afgeplat is. Sarah Loebman (Universiteit van Michigan) en haar team zagen dat er in de halo drie keer zo veel materie moet zijn dan zichtbaar is in de vorm van gewone materie en dat de vorm van die donkere materie een ‘oblate halo’ heeft, een oblate sferoïde zouden wij zeggen. De verhouding tussen de tussen de equatoriale straal en de polaire straal is ˜0,4 ± 0,1. Donkere materie zelf is niet zichtbaar, maar door haar gravitationele werking heeft het wel invloed op de gewone sterren in de halo en dankzij de metingen met SDSS konden Loebman en haar mensen een verdelingsmodel voor de donkere materie opstellen. Op grond van de waarnemingen kunnen talloze varianten van het MOND-model, dat een alternatieve verklaring geeft voor donkere materie, worden verworpen. Hier vind je het vakartikel van Loebman et al. Bron: Francis Naukas.

Share

Comments

  1. Michel Beekveld zegt

    Ik dacht dat MOND al achterhaald was?
    Hoe zit het trouwens met TEVES ( TEnsor VEctor Scalar)?

    Mies.

  2. Ja klopt, zowel MOND als TEVES zijn achterhaald op diverse gronden, maar helemaal 100% zekerheid dat deze alternatieven onjuist zijn is er nog niet. Zie o.a. http://www.astroblogs.nl/2014/05/09/het-eerste-slachtoffer-van-de-illustris-simulatie-mondteves/

Speak Your Mind

*