25 mei 2024

Het Pentagon richt nieuwe UFO-onderzoeksgroep op

Kirsten Gillibrand is een Amerikaanse senator (NY) voor de democraten die begin november een wijziging voor de nationale defensiewet (NDAA22) indiende voor de oprichting van een ‘Anomaly Surveillance and Resolution Office’ binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD). Recent werd bekend dat het bureau er gaat komen, onder een iets andere naam, de Airborne Object Identification and Management Synchronization Group’. Dit bureau zal de opvolger zijn van het huidige Unidentified Aerial Phenomena Task Force-programma (UAPTF) dat onderdeel is van het Amerikaanse Office of Naval Intelligence. Dit nieuwe bureau zou de bevoegheid krijgen om ‘elk middel, vermogen, bezit of proces’ binnen het DoD en de inlichtingengemeenschap in te zetten om de stand van zaken rondom UFO’s of niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen (UAP) te bestuderen. Het amendement (sectie 1652), omvat dat dit nieuwe bureau procedures zou moeten ontwikkelen om de verzameling, rapportage en analyse van UAP-gerelateerde verschijnselen binnen het DoD veel beter te synchroniseren en te standaardiseren dan tot nu toe het geval was. De UAPTF zal per direct overgaan in de nieuwe groep en staat onder leiding van de staatssecretaris van defensie en hoge functionarissen van de inlichtingendiensten. Zie hier een AB met Recap over het UAPTF e.a.

Een “still” uit een openbaar gemaakte video-opname.

Speciale aandacht zou er besteed moeten worden aan potentiële bedreigingen van UAP’s voor de nationale veiligheid, evenals een beoordeling of dergelijke verschijnselen kunnen worden toegeschreven aan buitenlandse tegenstanders. De focus van de groep zal concreet liggen op het luchtruim boven militaire faciliteiten of operatiegebieden. Naast het stroomlijnen en verbeteren van de rapportage, verzameling en analyse van relevante gegevens, zal het wijzigingen aanbevelen in wet- en regelgeving, training, en organisaties. De oprichting van dit bureau komt nadat het Office of the Director of National Intelligence (ODNI) in juni j.l. een UAP-rapport van het UAPTF had uitgebracht. Dit UAP-rapport onderzocht, in opdracht van het Congres, 144 meldingen van UAP’s die vooralsnog onverklaarbaar waren, en dateerden van 2004 en jonger. Het rapport identificeerde de problematiek bij het verzamelen van de data die nodig zijn om de UAP’s te beoordelen en te identificeren, alsmede de problemen die piloten ervaren bij het rapporteren van de UFO-waarnemingen, en de inconsistenties in de rapportagemechnismen.

Het nieuwe opgerichte bureau zou o.a. ook een adviescomité voor lucht- en transmedium zaken bevatten, en in dit orgaan zouden naast deskundigen van NASA ook academici uit het gehele land moeten plaatsnemen. Hoewel wetgevers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (of; lagerhuis van het Amerikaans Congres), een soortgelijk bureau hebben voorgesteld, zou de ‘Senaatsversie’ van dit bureau tevens meer frequente openbare rapporten over gevoelige informatie vereisen, zoals of er al dan niet nadelige gezondheidseffecten zijn verbonden aan UAP-waarnemingen en of de regering fysiek materiaal van de ontmoetingen heeft verzameld. Het bureau zou ook samen moeten gaan werken op dit gebied met Amerikaanse bondgenoten om de aard en omvang van UAP’s beter te kunnen beoordelen. Ieder jaar legt het bureau een jaarverslag over zijn bevindingen aan het Congres voor.

In een interview met Politico op woensdag 11 november j.l. beschreef Gillibrand haar motivatie voor het nieuwe kantoor. “Als het technologie is die in het bezit is van tegenstanders of een andere entiteit, moeten we het weten”, aldus Gillibrand en vervolgde: “Onze kop in het zand steken is geen strategie en ook geen acceptabele aanpak.” Haar denkwijze komt overeen met de bevindingen van het enigszins summiere UAP-rapport van het Pentagon deze zomer, dat geen concreet bewijs voor een deel van de UAP’s vond, maar wetgevers en defensie- en inlichtingenfunctionarissen aanmoedigde om de zaak op administratief niveau serieuzer te nemen. “We hebben al heel lang geen toezicht op dit gebied gehad”, voegde Gillibrand eraan toe. “Het aantal hoorzittingen dat ik in tien jaar over dit onderwerp heb gehad, kan ik op één hand tellen. Dat is behoorlijk zorgwekkend gezien de ervaring die onze militairen het afgelopen decennium hebben gehad.” Zie voor achtergrond informatie over AATIP, UAPTF enz. dit artikel op AB. Bronnen: Military.com, FoxNews, Politco

Share

Comments

 1. Wybren de Jong zegt

  4e alinea: “geen concreet bewijs voor een deel van de UAP’s vond.” Ik dacht dat er alleen over een UAP gesproken werd als er concreet bewijs was. Dus dan kan het niet zo zijn dat er UAP’s zijn waar geen bewijs voor is.
  Wat er waarschijnlijk mee bedoeld wordt, is dat die UAP’s inmiddels goed te verklaren zijn; goede verklaring betekent dat het geen ‘unidentified’ fenomeen meer is.

  3e alinea: “meer frequente openbare rapporten over gevoelige informatie vereisen”. Dat is wel vreemd. Wordt hier voorgesteld om gevoelige informatie openbaar te maken? Ik denk dat het DoD daar mordicus tegen zal zijn.
  Of gaat het hier om vertrouwelijke rapporten die alleen door een commissie van het congres ingezien kunnen worden?

  • Angele van Oosterom zegt

   Hoi Wybren,

   wat betreft de eerste opmerking inderdaad het laatste, alleen de betreffende ‘UAP’s’ (op een na) zijn vooralsnog niet (ipv wel) te verklaren. Echter men stelt in het rapport dat er nog veel meer data c.q. onderzoek nodig is.

   Reuters: “The unclassified nine-page report, released to Congress and the public, encompasses 144 observations – mostly from U.S. Navy personnel – of what the government officially calls “unidentified aerial phenomenon,” or UAP, dating back to 2004.” En “All but one of the listed sightings – an instance attributed to a large, deflating balloon – remain unexplained, subject to further analysis, the report said. For the other 143 cases, the report found that too little data exists to conclude whether they represent some exotic aerial system developed either by a U.S. government or commercial entity, or by a foreign power such as China or Russia.”
   https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-report-pentagon-documented-ufos-leaves-sightings-unexplained-2021-06-25/

   Wat betreft de 3e alinea, zie o.a. deze opmerkingen in het Politico interview;
   “It would also require regular public reports about sensitive topics that until recently were considered to be on the fringe, including whether the government has any materials from the incidents of UFOs or data on any biological or health effects linked to any encounters.’ En ‘The measure goes well beyond a similar provision that was adopted as part of the House version of the bill, or previous public efforts to study UAPs.”

   Verder moet ik je dit antwoord schuldig blijven of deze documenten volledig openbaar worden of binnen deze commissie, misschien gedeeltelijk, om de speculaties enigszins te temperen.

 2. Dr. Garry Nolan is Rachford en Carlota A. Harris Professor in de afdeling Pathologie van de Stanford University School of Medicine. Hij heeft meer dan 300 onderzoeksartikelen gepubliceerd en is de houder van 40 Amerikaanse patenten, en is geëerd als een van de top 25 uitvinders aan de Stanford University. Dr. Nolan was de oprichter van Rigel Inc. (NASDAQ: RIGL) en Nodality, Inc. (een ontwikkelingsbedrijf voor diagnostiek), BINA (een bedrijf voor computerinfrastructuur op het gebied van genomica verkocht aan Roche Diagnostics), oprichter van Apprise (verkocht aan Roche Sequencing Solutions ), mede-oprichter van Ionpath en mede-oprichter van Akoya.

  Maar in dit gesprek richten we ons op zijn interesse op het gebied van UFO’s. Sinds 2016 bezit en analyseert Garry materiaal dat hem is gegeven door enkele van de beste ‘ufoologen’ in het land, zoals Jacque Vallee. Hij is ook geraadpleegd voor de CIA bij het bestuderen van de hersenstructuren van mensen die beweren UFO-ontmoetingen te hebben. In dit interview bespreken we zijn zeer interessante bevindingen over zowel UFO-materialen als hersenstructuren. Spoiler alert: de materialen bevatten isotopenverhoudingen die van nature nergens op aarde voorkomen, en de hersenstructuren zijn zeer uniek. Geniet van dit wilde gesprek met Dr. Garry Nolan.

  https://m.youtube.com/watch?v=dzTZbSNsKV8

 3. Angele van Oosterom zegt

  Dank Stijn voor de videotip, ik kende deze nog niet. Wel las ik in Phenomena van Anne Jacobsen (Back Bay Books, 2017), over Nolan’s werk aan zijn genoomonderzoek, onderzoek aan het DNA van personen met buitenzintuigelijke waarnemingen en aliencontact ervaringen, ’the genomics of supernormality’, waaronder Joe McMoneagle’s DNA;
  https://pdfroom.com/books/joseph-mcmoneagle-remote-viewing-secretspdf/bXgPXJxBgev

Speak Your Mind

*