24 mei 2024

Ring van metaalrijke sterren ontdekt rondom de centrale balk van het Melkwegstelsel

Credit: MPE

Door een combinatie van waarnemingen aan sterren én het gebruik van een realistisch model van het Melkwegstelsel hebben sterrenkundigen verbonden aan het Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Duitsland een nieuwe structuur ontdekt in de Melkweg, een ring van metaalrijke sterren rondom de centrale balk. Ons Melkwegstelsel is een balkspiraalstelsel (type Sbc), een spiraalstelsel waarbij de spiraalarmen verbonden zijn aan een centrale langwerpige balk. Inzicht krijgen in de structuur van het Melkwegstelsel is lastig omdat wij er zelf ook deel van uitmaken en het zonnestelsel zich in één van de spiraalarmen bevindt. Vele gas- en stofwolken belemmeren het zicht op andere delen van de Melkweg. Maar met de APOGEE survey, die in het infrarood kijkt, kon men door die belemmerende wolken heen kijken en dat heeft veel informatie opgeleverd over de sterren in het centrum van de Melkweg. Shola M. Wylie (MPE) en haar collegae gebruikten naast de APOGEE gegevens ook die van de Gaia satelliet en dat leverde van 30.000 sterren spectroscopische informatie op en daarmee kon men berekenen hoe hun baan om het middelpunt van de Melkweg eruit ziet – in de afbeelding bovenaan zie je enkele van die berekende banen, de zon staat op de positie van het rode sterretje. Uitkomst was de vondst van een ring van metaalrijke sterren rondom de centrale balk, die jonger zijn dan zeven miljard jaar. De sterren in de balk moeten ouder zijn, dus ouder dan zeven miljard jaar.

Kaart van de metaalrijkheid van het binnenste deel van de Melkweg (verhouding ijzer-waterstof, Fe/H). De zon staat op de plek van het rode sterretje, de witte stippelijnen zijn enkele zichtlijnen van waarnemingen. Credit: MPE

Het bestaan van de ring maakt het waarschijnlijk dat stervorming door instromend gas in deze vroege tijdperken van de vorming van de Melkweg een belangrijke rol speelde. Men wil nu meer gegevens gaan onderzoeken om meer te weten te komen over de exacte ontstaansgeschiedenis van de ring. Hier is het vakartikel over de ontdekking van de ring, verschenen in Astronomy & Astrophysics. Bron: Phys.org.

Share

Speak Your Mind

*