25 februari 2024

Monique

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 333)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Het bewijs dat we in een simulatie leven is overal. #155847
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Nee, dat hoort er allemaal bij 😉

  Groet, Monique

  In reactie op: Het Solarix Solar Filter Film bouwpakket #139795
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Vanochtend ’t zonnetje met de zonnevlekken gefilmd vanuit het zolderraam omdat de zon aan die kant stond. Ik ben er weer een hele tijd mee bezig geweest om de zon in beeld te krijgen. De tip van Arie kan ik helaas boven op zolder niet uitvoeren.

  Dit keer heb ik de eclipsbril voor de viewfinder gehouden en zo geprobeerd de zon in het vizier te krijgen. Ik ben blij met het resultaat. De opnames zijn direct met de Canon 700D door de telescoop gefilmd én via een 26mm eyepiece.

  Nieuw:

  In reactie op: Nederlandse Boeing 777 piloot over UFO waarnemingen #139200
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Tja, ik blijf het opmerkelijk vinden. Is het in Amerika afleiding om een ander doel te verhullen? In Nederland staat de politiek niet open voor een protocol en meldpunt. Waarom niet als dat eigenlijk zelfs wereldwijd wel zou moeten aanspreken?

  Is men op technologisch gebied al jaren verder en hebben wij als burgers daar geen notie van? Dan zou de plotselinge interesse kunnen komen uit de vraag welke land(en) zulke geavanceerde UAP’s het luchtruim in brengen.
  Iets dat dus politiek gerelateerd is.
  In de politiek is het ook zo dat men bezig is met het uitwerken van plannen die in de toekomst gebruikt gaan worden. De vraag in dit geval is wie ‘lekt’ dan zijn nieuwe technologische snufjes uit? De Japanse minister merkt expliciet op dat hij niet gelooft in ufo’s. De meneer in het filmpje houdt een slag om de arm door te zeggen dat we niet precies weten of het bericht zo op die manier goed naar buiten is gebracht (daar schort het tegenwoordig nogal eens aan)

  Ik denk dat mensen het vooral spannend zouden vinden als er een bericht naar buiten komt dat het buitenaardse verkenners zijn of iets dergelijks. Dat is begrijpelijk omdat we zelf ook objecten de ruimte insturen voor onderzoek of die we naar Mars sturen.

  Zoals ik in mijn eerdere reactie al schreef, denk ik dat het om iets anders gaat. Het is pure speculatie natuurlijk, maar ik denk dat het te maken kan hebben om als ‘bescherming tegen het onbekende’ meer controle uit te rollen. Dat past ook in het plaatje van deze tijd waar te mooie plannen bedacht zijn (SDG’s), maar niet de (absurde) offers die gebracht moeten worden.

  In reactie op: Nederlandse Boeing 777 piloot over UFO waarnemingen #139151
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Op de vraag waarom Amerika daar ineens zo open over is doet mij denken aan wat Dr Carol Rosin jaren geleden vertelde.

  Wernher Von Braun werkte in de laatste jaren van zijn leven een paar jaar samen met Dr. Carol Rosin. Carol Rosin was de eerste vrouwelijke Corporate Manager bij Fairchild Industries in de jaren ’70. Ze werkte kort voor zijn dood nauw samen met Von Braun, met name wat betreft op de ruimte gebaseerde wapens. Von Braun was overigens geen voorstander van dergelijke ruimtewapens, hij vond ze onnodig en te duur. Iets waar de Amerikaanse overheid, de geheime diensten en de wapenindustrie van de elite het natuurlijk niet mee eens waren.

  Dr Carol Rosin vertelt over de strategie die werd gebruikt om het volk en de beleidsmakers (vals) te informeren en de tactieken om angst op te wekken. Het verdraaien dat werd gebruikt om een wapensysteem op te zetten en dat was de strategie om vijanden creëren.

  De strategie volgens Von Braun:
  -Eerst zouden de Russen onze vijand zijn tegen wie we onze ruimtewapens zouden gaan bouwen.
  -Dan zouden het de gecreëerde terroristen zijn. Dat zou kort daarop volgen.
  -Daarna zouden we fanatieke Derde Wereldlanden aanwijzen als derde vijand tegen wie we genoodzaakt zouden zijn om ruimtewapens te bouwen.
  -De volgende vijand waren de asteroïden. Op dat punt gniffelde Von Braun toen hij dat voor het eerst noemde. Omdat het komisch was.
  -De laatste kaart die naar voren gebracht zou worden is de buitenaardse kaart. We zullen ruimtewapens moeten bouwen tegen buitenaardsen. En alles, “zo zei hij (Wernher von Braun):”Is een leugen, een leugen.

  Zou het niet de aanloop zijn om een wapensysteem op te zetten? Het past wel in de absurde wereld waar we nu in verkeren.

  In reactie op: Ufo’s in de oudheid #138401
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Leuk overzicht Stijn. Ondanks dat ik al jarenlang heel wat voorbij heb zien komen zat er nog een onbekende tussen (de eerste)

  Series die de moeite waard zijn om te bekijken:

  1 Taken, (staat bij mij op de eerste plaats omdat het een mix is van een goed
  verhaal met wat feiten die destijds in het nieuws voorbij kwamen. Tijdens de
  laatste afleveringen ging ik me echt afvragen hoe het zou eindigen. Dat viel me
  helemaal niet tegen. De onzichtbare link hieronder:
  https://www.imdb.com/title/tt0289830/?ref_=nv_sr_srsg_7

  2 Project Blue Book, de serie kwam veel later uit dan Taken. Er komt een scène in voor die wel erg veel lijkt op die uit Taken. Het grote verschil is dat Project Blue Book een werkelijk project was, maar sterk uitvergroot en geromantiseerd. Dat maakt het wel spannend. In de serie heeft familie Hynek 1 zoon, maar in het echt zijn er 2 zonen en een dochter. De historische fictie in de serie kun je daarmee vergelijken denk ik (de werkelijkheid is nèt ff anders). De onzichtbare link hieronder:
  https://www.imdb.com/title/tt6632666/?ref_=fn_al_tt_1

  Hier een mooi interview met de twee zonen van Dr. Hynek, Paul en Joel. Hoe treffend is de gelijkenis met de acteur in de serie. Goed gecast.

  In reactie op: Ufo’s in de oudheid #138391
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Ik meen mij te herinneren dat dit alternatieve verhaal de wereld is ingekomen door Joseph Bloomrich. Vanuit zijn perceptie en NASA achtergrond kreeg het Bijbelverhaal een andere uitleg. Ik heb het idee dat als je zijn versie van Ezechiël eenmaal gelezen hebt, dat je het haast niet meer anders kan interpreteren.

  Ik ben niet zo van de bijbel en weet alleen wat algemene dingen. Ik vind het sowieso al moeilijk te begrijpen wat ze met dit verhaal in de bijbel bedoelen.
  Er was ook een alternatief verhaal over Abraham en Sarah. Zij zouden contact hebben gehad met buitenaardsen en communiceerden via telepathie.
  Misschien heb jij daar ook wel van gehoord.

  Ik geloof eigenlijk niet dat het een buitenaards contact betreft in de bijbel. Het is interpretatie. Zo kan bijvoorbeeld een filmpje waarin een schim/contour zichtbaar is geïnterpreteerd worden als een geestverschijning of als een alien.
  Het is maar hoe je het bekijkt.

  Zijn er buitenaardse wezens en wie zijn zij? Misschien komen we erachter als wij naar gene zijde gaan 😉 Het zou zomaar kunnen dat het de komende jaren daar behoorlijk druk gaat worden.

  In reactie op: Ufo’s in de oudheid #138366
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Uit een oude bijbel (van de opa van mijn man) heb ik wat bladzijdes gefotografeerd uit Ezechiël. Gaat het hier over een UFO?

  Hoofdstuk 1

  4 Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het Noorden af, een groote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was de verve van Hasmal, uit het midden des vuurs.

  5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hunne gedaante, zij hadden de gelijkenis van een mensch,

  6 en elkeen had vier aangezichten, insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen;

  7 en hunne voeten waren rechte voeten, en hunne voetplanten waren gelijk de voetplanten eens kalfs en glinsterden gelijk de verve van glad koper;

  8 en menschenhanden waren onder hunne vleugelen, aan hunne vier zijden; en die vier hadden hunne aangezichten en hunne vleugelen.

  9 Hunne vleugelen waren samengevoegd, de ééne aan den anderen; zij keerden zich niet òm als zij gingen, zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen.

  10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens menschen, en het aangezicht eens leeuws hadden die vier aan de rechterzijde, en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht, ook hadden die vier eens arends aangezicht.

  11 Ook waren hunne aangezichten en hunne vleugelen opwaarts verdeeld;elk-een had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hunne lichamen.

  12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om als zij gingen.

  13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hunne gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; dat vuur ging steeds tusschen die dieren, en het vuur had eenen glans, en uit het vuur kwam bliksem voort.

  14 De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht.

  15 Als ik die dieren zag, zie, zoo was daar een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.

  16 De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verve van een turkoois, en die vier hadden éénerlei gelijkenis: daartoe was hunne gedaante en hun maaksel, alsof het ware een rad in ’t midden van een rad.

  17 Als zij gingen, zij gingen op hunne vier zijden; zij keerden zich niet òm als ze gingen.

  18 En hunne velgen, die waren zoo hoog dat ze vreeselijk waren; en hunne velgen waren vol oogen rondom aan die vier raderen.

  19 Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven;

  20 waarhenen de geest was om te gaan. gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen;

  21 als die gingen, gingen deze; en als die stonden, stonden zij; en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen.

  22 En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verve van het vreeslijk kristal, van boven af over hunne hoofden uitgespreid.

  23 En onder dat uitspansel waren hunne vleugelen rechtop, de ééne aan den anderen; ieder had er twee die herwaarts hunne lichamen bedekten, en ieder had er twee die ze derwaarts bedekten.

  24 En als zij gingen, hoorde ik een geruisch hunner vleugelen, als het geruisch van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun
  eens heirlegers: als zij stonden, zoo lieten zij hunne vleugelen neder.

  25 En daar geschiedde eene stem van boven het uitspansel hetwelk boven hunne hoofden was, als zij stonden en hunne vleugelen nedergelaten hadden.

  26 En boven het uitspansel hetwelk was boven hunne hoofden, was de gelijkenis eens troons als de gedaante eens saffier-steens; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens menschen, daar bovenop zijnde;

  27 en ik zag als de verve van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante zijner lendenen en opwaarts; en van de gedaante zijner lendenen en nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan hem rondom:

  28 gelijk de gedaante van den boog die in de wolken is ten dage des plasregens, alzóó was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heeren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde eene stem van eenen die sprak.

  Hoofdstuk 2 (zelf verder te lezen op de foto’s)


  In reactie op: Wat staat er op het spel? #133438
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Reactie aangepast.

  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Ik denk dat Jan Brandt het ook wel zal aanspreken. Volgens mij zie ik de klokkentoren die tegenover zijn huis staat ook een paar keer in beeld. Gek idee dat daar misschien wel je opa en oma hebben rondgelopen (of zelfs in beeld zijn langsgekomen)

  In reactie op: De Corona Virus Isolation Box #119425
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  In België is het nog een tandje heftiger dan in Nederland. Voor Herman deze links:

  ‘Dit tart alle verbeelding: 297 asielzoekers vrijgelaten!”

  ‘297 uitgeprocedeerde asielzoekers vrijgelaten uit gesloten centra om aan coronaregels te voldoen’
  Hieronder de onzichtbare link naar het HLN artikel:
  https://www.hln.be/nieuws/binnenland/297-uitgeprocedeerde-asielzoekers-vrijgelaten-uit-gesloten-centra-om-aan-coronaregels-te-voldoen~a492328e/

  In reactie op: UFO-getuigenissen #115511
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Wybren, ik had de gebeurtenissen die hierboven in de YouTube-filmpjes te zien zijn nog niet eerder voorbij zien komen. Meestal zie je dat die UFO-waarnemingen vooral afspelen in Amerika. In ‘Britse defensie gaat UFO ‘X-files’ online zetten’ op de hoofdpagina op AB Heb ik een reactie geplaatst wat ik en mijn man zelf in 1994 hebben meegemaakt (de korte versie)

  Ik kan je vertellen dat mijn hartslag destijds de eerste paar minuten heel hoog was. Toen mijn man nog even door het raam naar buiten keek om vervolgens naar bed te gaan, zag hij een vreemd object die daar stil in de lucht hing. Na 1 of 2 minuten riep hij mij er toch maar eens bij met de vraag “Monique, kom eens kijken. Wat zie jij? Is dat een helikopter?

  Ik kwam erbij staan en keek. Mijn eerste reactie was “dat is toch geen helikopter”. Waarop hij vroeg of het een natuurverschijnsel was (hihi)
  “Een natuurverschijnsel, vroeg ik? Beetje raar voor een natuurverschijnsel toch?” Op dat moment zag ik iets verder links daarvan op rij nog eentje en verder opzij nog drie die wat dichter bij elkaar waren.
  Ineens viel het kwartje bij mij, UFO’s?

  Enfin, de twee helemaal rechts bleven stil en er kwam beweging bij de andere drie.
  Hoe dat in werking ging was wel apart. Toen ik buiten stond kon ik goed zien dat er geen laserlicht ergens vanaf de grond iets projecteerde. Totaal donker om die objecten. Ik heb spijt dat ik achteraf mijn oudste jongens niet had wakker gemaakt.

  Jij denkt dat die UFO-waarnemingen paranormale verschijnselen zouden kunnen zijn. Ik ben niet zo op de hoogte van het paranormale, dat klinkt zo zweverig en vaag. Ik kan daar geen geduld voor opbrengen, niet mijn ding.

  Toen wij een paar jaar later onze eerste computer (een prijzige Intel Pentium 75) hadden aangeschaft en via inbellen even op het internet konden, ging ik zoeken naar beelden of opnames van mensen die ook zoiets gezien en gefilmd hadden. Er was toen niet veel aanbod.

  In reactie op: Flesje met ons zonnestelsel en geur #115337
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  De beschilderde flesjes van allebei de kleindochters zijn af (6 en 8 jaar) Leuk voor in de boomhut of hobbithuisje.

  In reactie op: Vrouwelijke piloten op de A380, Boeing737, MD-11… #115133
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Over vreemde landingsbanen gesproken…Als piloot moet je wel de nodige skills hebben.

  In reactie op: UFO, Ariel School, Ruwa Zimbabwe 1994 #111977
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  De film komt binnenkort op de markt en men is nu bezig met de distributie ervan. Er komen getuigenissen langs waaronder ook bekende mensen. Omdat er ook bekende mensen in voorkomen helpt dat ook met de distributie van de film. De film is een aandenken voor de mensen die er destijds bij betrokken waren zoals de kinderen en de leraren.

  Randall Nickerson & Emily Trim, Ariel Phenomenon (09-10-19)

  Hoe zagen de wezens er uit?
  Emily Trim was een van de kinderen die getuige was. Ze stond vlakbij de wezens.
  Zij hadden grote zwarte ogen, een langere dunne nek en een groot hoofd.
  Wat opviel was dat de wezens niet de grond raakten, maar boven de grond zweefden.
  Zij hadden een reptielachtige huid en er was een lichtgevende reflectie rond de wezens. Er waren kleine uiterlijke verschillen tussen de wezens net zoals bij mensen. De wezens hadden verder een dikke(re) buik.

  Telepathisch contact.

  Zodra Emily oogcontact had, kreeg zij meteen verbinding door allerlei beelden die vergelijkbaar zijn met een diavoorstelling in een droom, maar dan in het echt. Hoe dat met de andere kinderen zat was vergelijkbaar. Haar familie was kort na het gebeuren verhuisd (terug) naar Canada, dus zij kreeg daar verder niets meer van mee. De leraren gingen al gauw over tot de orde van de dag omdat de opleiding de belangrijkste focus had. Zij probeerde de situatie voor de kinderen zoveel mogelijk te normaliseren.

  Twintig jaar later zijn Emily en haar klasgenoten op zoek naar antwoorden en hebben de moed om hun waarheid te spreken. Hoewel dit verhaal aanvankelijk wereldwijd werd gepubliceerd, verdween het even snel uit media, maar niet uit de gedachte van degenen die er getuige van waren geweest. De gebeurtenis heeft nog steeds een diepe impact op veel van hun levens. Twintig jaar lang hebben veel getuigen het gevoel gehad dat hun stemmen niet gehoord zijn. Tot nu.

  In reactie op: Waarom zo'n haast om naar de maan te gaan? #105718
  Avatar fotoMonique
  Sleutelbeheerder

  Dat is duidelijk dat men sowieso niet wil achterblijven ten opzichte van andere naties. Binnen 10 jaar de boel daar op de rit te zetten is nogal de druk extra opvoeren.
  Toch vraag ik mij af waarom dan niet eerder? Tien jaar geleden had toch ook gekund?
  De technologie van 10 jaar geleden was zo slecht toch niet?

  Ik had dat SF-filmpje (link) van spits ook bekeken, best heel erg goed gedaan. De “lunar library” was het enige dat ontbrak (gekheid)

  Ik kijk er wel naar uit dat we op de maan verder gaan onderzoeken en wellicht een unit daar gaan neerzetten. Wie weet is het over 15-20 jaar zelfs mogelijk om een retourtje maan te doen met de familie Grinning Monique Face With Smiling Eyes on Facebook 3.1

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 333)