28 mei 2024

Bolvormige sterrenhoop blijkt toch bejaard

Hubble-opname van de bolvormige sterrenhoop IC 4499. (ESA/NASA).

De bolvormige sterrenhoop IC 4499 blijkt toch zo’n 12 miljard jaar oud te zijn – ongeveer even oud als het Melkwegstelsel. In de jaren negentig leken sommige metingen op een veel jongere leeftijd te wijzen, wat niet goed verklaard kon worden: algemeen wordt aangenomen dat bolvormige sterrenhopen tot de oudste objecten in het Melkwegstelsel behoren. Nieuwe waarnemingen en metingen die verricht zijn met de Hubble Space Telescope wijzen nu uit dat IC 4499 toch even ‘bejaard’ is als andere bolhopen in het Melkwegstelsel. Uit de Hubble-metingen volgt ook dat de sterren in IC 4499 allemaal dezelfde leeftijd hebben. De grootste en zwaarste bolvormige sterrenhopen in het Melkwegstelsel bevatten soms verscheidene generaties van sterren; in de kleinere en lichtere exemplaren zijn alle sterren altijd even oud. Bron: Astronomie.nl.

Share

Speak Your Mind

*