15 april 2024

Melkwegstelsel is eigenlijk te groot voor zijn ‘kosmologische muur’

Fragment uit de Illustris simulatie met donkere materie (groen en blauw) en sterrenstelsels als gele puntjes. Credit: Images: Miguel A. Aragon-Calvo. Simulation data: Illustris TNG project

Is ons eigen Melkwegwegstelsel bijzonder of niet, heeft het een soort van status in het heelal of is het er eentje uit een dozijn? Een recent onderzoek door een internationaal team van sterrenkundigen laat zien dat ons Melkwegstelsel inderdaad bijzonder is, dat het eigenlijk groter is dan het zou moeten zijn. En dat heeft te maken met de zogeheten ‘kosmologische muur’. zo’n kosmologische muur is een afgeplatte ordening van sterrenstelsels die gevonden zijn rond andere sterrenstelsels en die worden gekenmerkt door lege gebieden, ‘leegtes’ (Engels: voids) genoemd, aan weerszijden ervan. Deze leegtes lijken de sterrenstelsels samen te drukken tot een pannenkoekachtige vorm, dat is de afgeplatte ordening die is waargenomen. Deze kosmologische muur, in dit geval de Lokale Muur (Engels: Local Sheet) genoemd, beïnvloedt hoe de Melkweg en nabije sterrenstelsels rond hun as draaien, op een meer georganiseerde manier dan wanneer we ons op een willekeurige plek in het universum zouden bevinden, zonder zo’n muur. Normaal gesproken zijn sterrenstelsels een stuk kleiner dan de kosmologische muur die hun omringd. Maar niet de melkweg, die blijkt groter te zijn, aldus simulaties van sterrenstelsels, die uitgevoerd zijn in het kader van het IllustrisTNG project. Miguel Aragón (Instituto de Astronomía, México) en zijn team hebben simulaties uitgevoerd van miljoenen sterrenstelsels in een kubus met zijden van een miljard lichtjaar lengte.

Bovenaanzicht van de Lokale Muur, waar de melkweg en 13 andere stelsels toe behoren. Credit: Hd93129 – Wikipedia.

Uit de simulaties komt naar voren dat slechts een handjevol sterrenstelsels – pakweg één op de miljoen – is zoals de Melkweg, ingebed in een kosmologische muur zoals de Lokale Muur én net zo zwaar als ons eigen Melkwegstelsel. De sterrenkundigen waarschuwen dat we moeten oppassen voor een ‘Copernicaans vooringenomenheid’, dat we er voor moeten waken ons zelf niet een prominente plek in het heelal te geven. Voorlopig lijkt het Melkwegstelsel echter wel bijzonder te zijn: de berekeningen laten zien dat je minstens een half miljard lichtjaar ver moet reizen om een andere kosmologische muur te vinden met een sterrenstelsel erin dat zo groot is als de Melkweg, honderden keren verder weg dan het meest nabije sterrenstelsel bij de Melkweg, het bekende Andromedastelsel.

Meer informatie vind je in het vakartikel van M.A. Aragon-Calvo et al, The unusual Milky Way-local sheet system: implications for spin strength and alignmentMonthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters (2022).

Bron: Phys.org.

Share

Comments

 1. Het kan natuurlijk zijn dat de Melkweg eigenlijk bestaat uit 2 galaxies gezien de retrograde draairichting van wat sterrenclusters… zie: https://www.nature.com/articles/d41586-018-07193-4 en deze in het Nederlands https://www.nationalgeographic.nl/ruimte/2018/11/melkweg-slokte-naburig-sterrenstelsel-op

 2. Hephaistos zegt

  Maar hoe zit het dan met Andromeda?

 3. Echt heel bijzonder zoals //onze Melkweg// is, en dan ook het Andromeda-stelsel.
  Ik vermoed dat “Hier” indertijd de Kern van de BigBang lag.

  Groet, Paul

 4. Iets ‘preciezer’ Arie: Élke plek kan aanspraak maken op die titel.
  Voor wat we nu aannemen was de BB een ‘exploderende puntbron’, dus alles zat in dat ene puntje. 😉
  En iets anders dan dat ene puntje ( materie, energie of ruimte of tijd ) was er ook niet.

  ( Maar ik geef toe dat het meer een zaak is van ‘wie heeft de scherpste pen’. 🙂 )
  Groet Paul

  • Nog iets preciezer: ongeacht of je stelt dat alle plekkken het centrum zijn of juist geen plek, het blijft natuurlijk onjuist om te zeggen dat “hier indertijd de Kern van de BigBang lag”.

   Ik stel me nu trouwens voor dat de scherpste pen indertijd een gaatje prikte in het weefsel van de zak der werkelijkheid en alles er toen uitstroomde en wij nu met de gebakken peren zitten.

  • Ben het helemaal met je eens Paul, het is verworden tot een dogma. Eens was de BB een puntbron die zich bevond in een eigen gecreëerde ruimte die daarvoor niet bestond. Astronomie is eigenlijk ook een soort religie gebaseerd op bewezen onzekerheden 😀 https://nl.wikipedia.org/wiki/Dogma_(algemeen)

   • Die vergelijking met religie is koren op de molen van fantasten en complotdenkers die de wetenschap maar al te graag in diskrediet willen brengen, als “onderbouwing” voor het gezwam dat ze dan verkopen als “mijn theorie”. BB is géén dogma, maar de verklaring die vooralsnog de beste lijkt, d.w.z. het meest in overeenstemming met de waargenomen feiten. Dat betekent niet dat ze onaantastbaar zou zijn, dat ze alle feiten zou verklaren, dat ze straks niet weerlegd zou kunnen worden of vervangen door iets beters, maar op dit moment is er niets beters. Dat doe je niet af met “Dogma!”, zoals sommige van die critici dat plegen te doen die focussen op één of twee pijnpunten en daaruit alomvattende conclusies trekken, zonder zelf met iets op de proppen te komen dat niet alleen die pijnpunten oplost, maar tegelijk ook alles wat BB probleemloos verklaart.

    • @HC de vraagstelling was of er in het universum al dan niet een middelpunt bestaat. Het gaat dus niet over de BB zelf die Lemaitre uit alle data logisch heeft afgeleid, maar de oorspronkelijke plaats van de BB in het huidige heelal, die volgens dit dogma ook in jouw achtertuin zou kunnen liggen of op iedere andere plaats in het universum omdat de (versnelde) expansie volgens Perlmutter et al (Nobelprijs) op ieder punt in de ruimte identiek is.

     • De oerknal is geen dogma zonder de betekenis van het woord ‘dogma’ te veranderen. Dogma’s zijn per definitie onbetwistbaar, de big bang is dat niet. Hieruit kun je concluderen dat geen enkele wetenschappelijke theorie, axioma, vermoeden of wet ooit dogmatisch kan zijn zonder zich per direct uit het domein van de wetenschap te verwijderen.

      En wat anders: wat is het verschil tussen “het middelpunt van het heelal” en “de plek waar de BB gebeurde”?

     • @ Nico:
      Welk dogma? Of er in het universum een middelpunt bestaat of niet, is een vraag, geen dogma. En er ligt allerlei in mijn tuin, maar “de oorspronkelijke plaats van de BB” zul je er niet vinden. Die plaats is overal en nergens. Ik herhaal wat Arie hierboven schreef: “Er is geen middelpunt van het heelal, ook geen kern van de Big Bang of oerknal.” De vraag ernaar is dan ook zinloos. Er is geen plaats in het huidige heelal waar het heelal begon, i.t.t. plaatsen waar het niet eerst zou zijn begonnen. Wat begon, begon overal tegelijk. En dat geldt niet enkel voor het heelal dat we nu waarnemen, maar net zo goed voor het niet-waarneembare deel: je vindt daar evenmin één centrum, alles is tegelijk centrum. De achtergrondstraling komt dan ook uit alle richtingen tegelijk: we zien (nu ja, zien) de BB overal. Ik vind het dan ook fout om te spreken van “een oorspronkelijke plaats”: alle plaatsen zijn even oorspronkelijk en behoren tot één en dezelfde ruimte die gelijkmatig uitdijt. Ik zou zeggen: er is maar één plaats, en dat (is niet mijn tuin, maar) het heelal zelf.
      Kun je dat een dogma noemen? Nee, want als we morgen nieuwe dingen ontdekken, stellen we onze theorieën bij. Met dogma’s, zie religie, gebeurt dat niet. De astronomie op een of andere manier met dogma’s in verband brengen en verketteren – lijkt mij een toepasselijke woordkeuze – als zijnde “een soort religie”, is mij meer dan een brug te ver. Bizar toch, je staat altijd op de eerste rij om dogmatisch denkende fantasten onderuit te halen, en nu geef je hen in wezen munitie tegen de wetenschap. Kritiek mag en moet kunnen, maar met “dogma” en “een soort religie” gaan zwaaien (en niet veel anders), zoals pseudowetenschappers allerhande plegen te doen, is in mijn ogen geen kritiek, maar een uiting van complotdenken.

   • “Eens was de BB een puntbron die zich bevond in een eigen gecreëerde ruimte die daarvoor niet bestond”

    Misschien. Maar nu niet meer. Is het niet dogmatisch als je dit interne beeld van de BB niet kan wijzigen met voortschrijdend inzicht, zoals dat inflatie eraan voorafging?

    Die religie-opmerking slaat natuurlijk nergens op. Echt, lees je je eigen bronnen wel eens?

   • Ik zal het hier ff beter uitleggen. In de astronomie kent men veel onbegrepen zaken die men met diverse theorieën probeert te verklaren, zo hebben we ook de alternatieve snaartheorie, het Higgsboson met zijn oneindige scalar Higgsveld, de MOND DM theorie etc. De mainstream met de meeste discipelen achter een theorie wordt gezien als de waarheid totdat alles op de schop gaat door onderzoekers die de moeite nemen hieraan te twijfelen. Zie o.a. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ockhams_scheermes. M.a.w. alle mainstream theorieën voor zoete koek slikken is slecht voor creatieve wetenschap en heeft m.i. religieuze kenmerken. Theorieën die niet gefalsificeerd kunnen worden zie ik als een dogma, immers een theorie is niet perse altijd de ultieme waarheid.

    • “een theorie is niet perse altijd de ultieme waarheid.”

     Hier ligt dus in elk geval deels het echte probleem: je hebt een verkeerd beeld van de wetenschap en dat verkeerde beeld loop je te bekritiseren. Ik ben het wel moe, die mensen die steeds weer terugvallen op hun persoonlijke ideetjes omtrent de betekenis van woorden als dogma en geloof en wetenschap en zo hun eigen rotsvaste overtuigingen promoveren naar een objectieve waarheid waar ze niet aan willen tornen. En dat ze dan menen precies dat gedrag te bekritiseren…

     Wetenschap heeft niets met waarheid te maken. Wetenschap beschrijft. Laat mij 1 wetenschapper zien die beweert dat theorie X ‘de’ waarheid is en ik toon je een priester.

     “alle mainstream theorieën voor zoete koek slikken is slecht voor creatieve wetenschap”
     Zal ik die even omdraaien?
     “Het gemak waarmee leken denken een punt van kritiek op de wetenschap naar voren te brengen door domweg hun eigen onkunde op het onderzoekveld te projecteren, is slecht voor de wereld.”

     Een andere verklaring dan de mainstream verklaring is niet gewoon maar beter omdat het een andere verklaring is, of omdat het niet mainstream is, of omdat het dat ene dingetje lijkt te beantwoorden dat jij, een leek, persoonlijk als zwak punt van de oude theorie ziet. Om geaccepteerd te worden, moet een nieuwe theorie hieraan voldoen:

     1. de nieuwe theorie moet alles verklaren wat de oude verklaart
     2. de nieuwe moet minimaal 1 ding verklaren dat de oude niet doet
     3. de nieuwe theorie moet minimaal 1 voorspelling doen die niet door de oude gedaan wordt en, althans in principe, testbaar zijn.

     Tot dat moment is de oude theorie de beste, ook als die NIET WAAR is.

     Wetenschap is vooral een manier van werken en geen lichaam van onveranderlijke ware kennis. Mainstream wetenschap is mainstream omdat het het compleetst is, het beste beschrijft wat we zien. Alternatieven, mochten die er zijn, verworden op den duur – indien ze voldoen aaan de 3 eisen hierboven – zelf tot mainstream. En dan sta jij er vast wel weer om Boe, Mainstream Dogma! te roepen.

     “De mainstream met de meeste discipelen achter een theorie…”
     Blah blah blah. Lulkoek Nico. Laat eerst maar zien waar wordt bijgehouden hoeveel “discipelen” er precies zijn voor MOND, en hoeveel dit er zijn voor Cold Dark Matter, en dat er dan (?) gestemd wordt of zoiets om te bepalen welke theorie dit jaar waar is en welke niet. Als wat je zegt echt zo is, nagelen we de grootste groep lekker aan de schandpaal, goed? Maar als je deze data niet kunt leveren, welnu, dan kunnen we direct concluderen dat jij het zelf niet zo nauw neemt met je gevecht om “de waarheid” boven tafel te krijgen.

     Ik wacht.

     • Tja June, je slaat de plank een beetje mis, ik ben helemaal geen leek en weet waar ik het over heb dacht ik zo…. Op Pubmed kom je mijn naam 2 maal tegen als 1e auteur van wetenschappelijke artikelen en 22 maal als co-auteur, waarvan 1 in Nature Neuroscience. Voormalig wetenschappelijk onderzoeker dus (inmiddels gepensioneerd) en diverse promovendi bijgestaan met hun thesis…. nu jij weer, ik wacht. Citaat: “wetenschap heeft niets met waarheid te maken”: oeps, hoe verzin je dit, wordt dit je eerste stelling van je thesis? Ik lees het als: “wetenschap heeft alles met onwaarheid te maken”. Mijn insteek: wetenschap probeert wel degelijk de waarheid te achterhalen, en dat doe je met veel creativiteit en een kritische blik op je eigen en andermans resultaten. Q.E.D.

    • “M.a.w. alle mainstream theorieën voor zoete koek slikken is slecht voor creatieve wetenschap en heeft m.i. religieuze kenmerken.”

     Dat is wat jij ervan maakt. Er wordt helemaal niets voor zoete koek geslikt. Maar kom gerust met iets beters als je vindt dat er te weinig getwijfeld zou worden aan wat – met dank aan Occam trouwens – meer verklaart dan die mainstreamtheorieën die je zo graag verdacht maakt zonder daarvoor *goede* argumenten te geven. Trouwens, mijn buurman, tikkie minder *beslagen in de wetenschap* dan pakweg jij, heeft een nog veel betere theorie, die hij op precies dezelfde wijze “onderbouwt”.

     Verder maak ik mij niet moe, want June heeft je al voortreffelijk van antwoord gediend (en jouw reactie daarop is allesbehalve voortreffelijk). Een kritische blik, zei je? Dan ook even op je eigen argumentatie, voor zover dat woord al van toepassing is.

 5. @Nico

  Wetenschappelijke theorieën zijn *altijd* onderhevig aan verandering en bijstelling, en geen enkele theorie kan ooit als absoluut waar beschouwd worden.

  Door dit niet te kunnen erkennen zet niet ik, maar jij jezelf neer als leek. Dat beeld wordt verder gevoed door opmerkingen als dat astronomie iets met het Higgsveld te maken heeft, of met snaartheorie, en door die neerbuigende vergelijkingen tussen theorie en dogma, en die opmerkingen over “wetenschapsdiscipelen”, en drogredenen zoals je argument van autoriteit (“ik heb papers geschreven dus nu weet ik alles van wetenschap”)

  Nu heb je weer eens extreem stelling genomen: “De mainstream met de meeste discipelen achter een theorie wordt gezien als de waarheid” en je kunt of wilt dit niet onderbouwen. Al heb je 10.000 perfecte papers geschreven, in deze discussie laat je zien dat je redeneert als een leek: extreme maar niet onderbouwde stellingen, geen idee van het domein van astronomie (snaartheorie? Higgs? Pfff….) en steeds maar weer blijven jengelen over waarheid en dogma.

  Voor mij houdt het hier op. Je wilt een of ander punt scoren maar kunt niet de data leveren om te overtuigen. Dan post je wel nieuwe misvattingen waarvan je denkt dat ze je ondersteunen, nu weer dat men in de middeleeuwen dacht dat de aarde plat was. Veel plezier met je persoonlijke opvattingen, maar dat zijn ze: persoonlijk. De wetenschap negeert ze.

  Ik zei: “wetenschap heeft niets met waarheid te maken”. En jij leest dit als: “wetenschap heeft alles met onwaarheid te maken”. Dit is illustrief voor je hele gedachtenproces. Het staat er niet zo maar jij leest het erin en nu moet en zal je jouw interpretatie opleggen aan de rest.

  Even denken… juist. Precies zoals dogmatici.

  • June, even jouw opmerking: “Wetenschappelijke theorieën zijn *altijd* onderhevig aan verandering en bijstelling, en geen enkele theorie kan ooit als absoluut waar beschouwd worden.” Ik ben heel blij dat je het nu toch met me eens bent en een draai van 180 graden maakt, immers mijn stelling was ““een theorie is niet perse altijd de ultieme waarheid.” Dat is wel lastig discussiëren als je halverwege van mening veranderd. “Door dit niet te kunnen erkennen zet niet ik, maar jij jezelf neer als leek”….. Hoezo niet erkennen, het is nota bene mijn eigen stelling waar je het nu wel mee eens bent 😀 Hier nog een leuk “mainstream” experiment (Asch conformity experiment) waar mensen het denken graag aan anderen overlaten. https://www.youtube.com/watch?v=5lH2jd679Qk En hier het bekende Milgram experiment dat aantoont dat kritiekloze mensen er voor kiezen gezaghebbende mensen met een status en autoriteit blind te volgen als ze b.v. met een aanvechtbare hypothese komen. https://www.youtube.com/watch?v=jbKIkfk-wtc Ik denk dat ons melkwegstelsel eigenlijk te klein is voor jouw kosmologische muur als je zo tegendraads blijft draaien. Ik stel vast dat wetenschap volgens student June niets met (de) waarheid heeft te maken, is dat correct, of gaan we daar ook weer een draai aan geven?

 6. @ Ja, Nico, dat is nu precies de argumentatie die er bij de leek (weleens) ingaat als zoete koek. Die voorbeelden zijn in niets te vergelijken met nu, o.m. omdat wetenschap toen niet bestond en nu wel. Een (zelfverklaarde) kritische geest die het daar moet van hebben, is dringend toe aan zelfonderzoek.

  PS Het is ‘ondermijnt’ in je eerste zin. Van mensen die het zo goed beter weten verwacht ik zulke fouten niet.

  • HC, je hebt het vast over de moderne wetenschap die in de oudheid niet bestond, vandaar dat het ook zo heet. Op zich bestaat de wetenschap al sinds mensenheugenis, ik fris je kennis even op met een link https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschapsgeschiedenis Zo is Pi al 4000 jaar geleden “ontdekt” door wat Babylonische inboorlingen, ook dat is wetenschap waar we nog steeds nuttig gebruik van maken. Op de rest van je zure azijn ga ik niet in HC, het is mijn smaak niet.

   P.S. moest “ondermijnde” zijn, verleden tijd, “e” vergeten dus, sorry voor het ongemak HC.

 7. Dat je het over “zure azijn” moet hebben, zegt genoeg.
  Je andere “tegenwerping”, m.n. dat mijn kennis over de geschiedenis van de wetenschap dient te worden opgefrist, is al even veelzeggend. Je “leest” mijn opmerking alsof ik geen weet heb van wetenschappers van vroeger, wat ik uiteraard wél heb, maar daarbij mis je het eigenlijke punt totaal. In die tijd was het al dogma wat de klok sloeg en stond je als “kritische geest” daar tamelijk eenzaam tegenover. In de moderne wetenschap tellen die oude dogma’s, of dogma’s tout court, niet meer mee. Het gaat om hypothesen en theorieën die toetsbaar zijn, of ten minste onze waarnemingen zo goed mogelijk verklaren (en daarbij hanteren we desgevallend Occams scheermes). Er is geen sprake van dogma’s die je de facto niet in vraag mag stellen of desgevallend aan de kant schuiven. Naarmate onze kennis toeneemt, worden theorieën aangepast, verfijnd, verbeterd of … verlaten. Alleen pseudowetenschappers en fantasten hebben het hier over dogma’s (maar die moeten natuurlijk hun eigen quatsch proberen te slijten). Het is dus veeleer jouw kennis van de moderne wetenschap die een opfrisbeurt nodig heeft (zie bv. hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschap). Lees ook June nog eens opnieuw.

  • HC Eerst zeg je letterlijk dat wetenschap vroeger niet bestond en nu stuur je mij een link die bijna een identieke kopie is van mijn eigen link als onderbouwing van je verhaal en dat je nu weer wel kennis hebt van (niet bestaande) “wetenschappers van vroeger”, ga jij nu ook al draaien? En lees ik nu dat je alle klassieke wetenschap hier even afschildert als dogma´s? Dat gaat me weer iets te ver 😀 Ik adviseer je dan toch je eigen link eens door te lezen, maar je hoeft je uiteraard voor mij niet te bewijzen met al die nieuwe kennis.

   • Sjonge, kun jij even slecht lezen en fout interpreteren! De enige die hier draait, ben jij. Net zoals je bij June doet, verdraai je wat ik zeg tot iets wat je denkt te kunnen afvoeren. Eén voorbeeld slechts:

    “En lees ik nu dat je alle klassieke wetenschap hier even afschildert als dogma´s?”

    Zeggen dat “kritische geesten” (klassieke wetenschappers, quoi) nogal alleen stonden tegenover de heersende dogma’s (religie …) is iets heel anders dan klassieke wetenschap afschilderen als dogma’s. Hoe (intellectueel) oneerlijk kun je zijn?

    Als het zo zit, heeft het geen zin dat ik nog wat probeer (opnieuw) uit te leggen, want je interpreteert het toch altijd weer fout. Je laatste antwoord aan June is ook alweer zwaar in dat bedje ziek. Eerst één ding afleiden, de volgende keer zowat het tegendeel, en dan toeteren dat de ander draait. Sta eens eerst zelf stil.

    • Het is geen kwestie van interpreteren HC het staat er allemaal echt: “In die tijd was het al dogma wat de klok sloeg en stond je als “kritische geest” daar tamelijk eenzaam tegenover.” Dus denk eerst na voordat je wat opschrijft en nuanceer het.

     • Het is onderhand in-treurig. Wat jij leest, staat er echt niet. Zoek de betekenis eens op van ’tegenover staan’. Klaar? Dus: aan de ene kant “dogma”, aan de andere kant “kritische geest”. Die laatste categorie liet de dogma’s voor wat ze waren, en deed aan wat we nu wetenschap zouden noemen. De eerste legde een visie op die niet betwijfeld mocht worden, zowat het tegenovergestelde, maar had de facto wel de touwtjes in handen. Wat jij, en jij alleen daarvan maakt, is dat ik zou zeggen dat die kritische geesten zich aan dogma’s bezondigden. Ik zeg zowat het tegenovergestelde. Nadenken voor je wat opschrijft, wie zegt het?

 8. Nico, ik weet dat ik had gezegd niet meer te reageren omdat je gedraai en gekronkel en je duivenschaak een normaal gesprek onmogelijk maken, maar nu ik lees dat je “sorry, ik zat fout” hebt gezegd en toe kunt geven dat je maar wat “zat af te blaten” (jouw woorden – respect!) vind ik het wel zo netjes even te laten weten dat ik dat erg op prijs stel.

  Goed te zien dat je tot inkeer kunt komen, da’s niet makkelijk, en uiteraard zelf ook nog een heel prettige dag!

  • Ah, je zegt niet meer te reageren en ook dat klopt weer niet! Is bashing hier het ultieme doel van deze onbeschaafde conversatie @June? Gezien je reacties begrijp ik dat je dyslectisch bent en nu ook nog 2 eigen verzinsels “citeert” om je gelijk te halen 😀 zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Pseudologia_phantastica

   Ter info, “Bashing is a harsh, gratuitous, prejudicial attack on a person, group, or subject. Literally, bashing is a term meaning to hit or assault, but when it is used as a suffix, or in conjunction with a noun indicating the subject being attacked, it is normally used to imply that the act is motivated by bigotry”

   • “je zegt niet meer te reageren en ook dat klopt weer niet!”

    Ja, ik begrijp dat zoiets je in de war maakt, als mensen van gedachte veranderen enzo, ik had moeten streven naar absolute waarheid, kijk mij toch eens, ik had je er niet genoeg op voorbereid, o wee enzo.

    Ik wilde alleen nog even vaststellen hoe jijzelf reageert als je met overduidelijke verzinsels wordt geconfronteerd. Waar anderen op zo’n moment de moeite te nemen jou in elk geval nog inhoudelijk te woord te staan, begin jij meteen over Dyslectisch en Bashen. Je laat je vanaf je eerste berichten hier echter al zonder provocatie zeer negatief uit over astronomie en haar beoefenaars en je deelt in je berichten sneer na sneer. Maak een keuze joh. Of zelf sneren en het incasseren, of je leert zelf ook te respecteren.

    Anyway. Op inhoud laat je het echt helemaal afweten. Je hebt post na post gemaakt en je bewering gewoon nooit zelfs maar verder beargumenteerd met enige bron. Laat mij maar even iets vaststellen, Nico. Dan was het dus inderdaad gewoon gezeur van iemand die het allemaal wel denkt te weten maar, gezien de minachting, zelf wellicht gewoon zuur en bitter is.

    Da’s in elk geval wat ik erin lees.

   • @ Nico:
    Iemand dyslectisch noemen zonder dat daar welke aanleiding ook voor is (behalve dan dat ie je tegenspreekt, maar dat is geen geldige aanleiding) en dus kennelijk alleen om op de man te spelen, is een sterk voorbeeld van ‘bashing’, zie je eigen info. Het is bovendien beledigend voor dyslectici, want je gebruikt het hier als scheldwoord. Ik wil me niet uitspreken over die reactie van June, en of je zijn ironische tik als ‘bashing’ mag bestempelen, maar hoe dan ook gebruikt hij geen scheldwoorden en schoffeert hij geen andere mensen, i.c. mensen met dyslexie, die er niet om gevraagd hebben om dat te hebben en nog veel minder om zo denigrerend beschouwd te worden dat hun problematiek misbruikt wordt als scheldjargon. Als het gaat om “onbeschaafd converseren” win jij, ten minste met de reactie waarin je June ‘bashing’ verwijt, met vlag en wimpel.

Speak Your Mind

*