20 juni 2024

‘Marsifisering’ van de aarde?

Credits: Oden Institute.

Elon Musk wilde ooit Mars met kernbommen bestoken voor Terravorming met als doel een mensvriendelijk klimaat. Terravorming is een hypothetisch planetair engineering proces om kunstmatig het klimaat te veranderen. Geo-engineering is een andere tak van planetair engineering en staat momenteel zeer in de belangstelling in verband met de zogenoemde ‘strijd’ tegen de klimaatverandering op aarde. Geo-engineering m.b.t. deze problematiek, streeft het tegenovergestelde effect na van Terravorming; in plaats van het opwarmen van een planeet met als doel een aardse atmosfeer, zou men – i.d. een groep klimaatdeskundigen – onze planeet juist kunstmatig willen laten afkoelen. Ik zou aangaande dit thema het begrip ‘Marsifisering’ van de aarde – i.i.g. qua temperatuur – wel aan het begrippenkader willen toevoegen. In het kader van de klimaatverandering op aarde zijn er inmiddels een reeks topconferenties geweest of ‘COP’s. De COP-26 in Glasgow, ging specifiek over de aandacht voor de 1,5 opwarming, en COP-27, in Egypte, in november 2022, draaide om ‘de vervuiler betaalt’, het ging om financiële hulp voor kwetsbare landen, betaald door rijke landen die veel CO2 uitstoten. Oplossingen, met name lokaal, worden gezocht in wind- en zonneenergie. Geo-engineering van de aarde, is van een geheel andere kaliber. Het gaat om het op allerlei manieenr kunstmatig beïnvloeden van het klimaat. Het is m.i. van belang dat het publiek geïnformeerd wordt over deze projecten waarvan de uitwerkingen, letterlijk zich boven ons hoofd zullen afspelen.

Planetair engineering, Paul Crutzen, Geo-engineering monitor
Geo-engineering en Terravorming zijn processen in het veld van planetair engineering. Op Astroblogs is hier eerder overgeschreven, m.b.t. Mars, zie deze Astroblog en voor wat betreft geo-engineering zie o.a. deze Astroblog over SCoPEx, en over het Chinese Sky River. Waar Terravorming draait om het vrij laten komen van broeikasgassen voor een dikkere atmosfeer en temperatuurstijging, draait het bij geo-engineering om de aarde kunstmatig af te doen koelen en broeikasgassen te reduceren. (Broeikasgassen, zijn gassen in een atmosfeer die binnen het thermische infraroodbereik stralingsenergie absorberen en uitzenden, o.a. waterdamp, methaan, koostofdioxide en ozon). Uit de recente rapporten van de COP’s blijkt dat er te weinig wordt gedaan tegen de opwarming, een meer radicale oplossing ligt in het verschiet. In o.a. een artikel van Elsevier Weekblad (EW) is te lezen hoe geo-engineering jarenlang onder de radar bleef, en hoe de nobelprijswinnar Paul Crutzen in 2006 met het concrete idee kwam. De scheikundige pleitte toen om sulfaatdeeltjes (aerosolen) hoog in de atmosfeer te brengen om daar het zonlicht te weerkaatsen en zo de opwarming van de aarde te beperken, gelijk een vulkaanuitbarsting. De Pinatubo (1991), bijvoorbeeld, zorgde een jaar lang voor een halve graad afkoeling. De inmiddels overleden Crutzen zwengelde deze discussie fors aan. Zie ook verder de Astroblog,  ‘geo-engineering versus vulkaanuitbarsting’.

Sarychev vulkaan vanuit het ISS Credits; NASA

In EW’s artikel staat dat er jaarlijks voor zo’n 20 tot 25 miljoen dollar aan onderzoek gedaan wordt m.b.t. geo-engineering. Er zijn diverse opties, maar stuk voor stuk richten ze zich op het broeikaseffect. Hoe voorkom je dan dat er steeds meer zonnewarmte op aarde blijft door de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan?

Enkele opties, beschreven m.b.t. het blokkeren van de zon, door Geo-engineering Monitor.

‘Solar and Earth Radiation Management’
Geo-engineering monitor brengt m.b.t. SRM en ERM een vijftal voorstellen in. SAI houdt in het inspuiten van grote hoeveelheden zwaveldeeltjes in de stratosfeer om als een reflecterende barrière tegen invallend zonlicht te fungeren. Surface Albedo Mofication houdt in het albedo van het aardoppervlak te vergroten. Bijvoorbeeld door genetisch gemanipuleerde gewassen, of het bedekken van grote woestijn- of ijsgebieden met reflecterende materialen tot het witter maken van bergtoppen. Marine Cloud Brightening-voorstellen hebben tot doel de witheid van wolken te vergroten om meer zonlicht terug de ruimte in te reflecteren. Microubbles suggereren dat door miljoenen kleine luchtbellen in de oceaan te genereren, grote wateroppervlakten kunnen worden ingezet om meer zonlicht terug de ruimte in te reflecteren. En het Cirrus Cloud Thinning, houdt in dat cirruswolken (piekerige, langgerekte wolken op grote hoogte) dunner worden gemaakt, zo zou er meer warmte in de ruimte kunnen ontsnappen, en afkoeling mogelijk maken.

Carbon Dioxide Removal
Een zestal voorstellen m.b.t. CDR. CCS of ‘Carbon Capture Storage’ verwijst naar de mechanische opvang van CO2-emissies van elektriciteitscentrales of andere industriële bronnen. Het CO2 wordt in ondergrondse aquifers gepompt voor opslag. DAC of ‘Direct Air Capture’, houdt in CO2 of andere broeikasgassen uit de atmosfeer te halen met chemische en mechanische middelen, en CCUS of ‘Carbon Capture Use and Storage’ betreft het idee dat afgevangen CO2 uit de industrie of de atmosfeer kan worden gebruikt als grondstof voor productie, waardoor CO2 wordt opgeslagen in producten.

Zon, NASA-Solar system Exploration, Credits; NASA

Ocean Fertilization, is het dumpen van ijzersulfaat, of voedingsstoffen als ureum, in de oceaan in gebieden met een lage biologische productiviteit om de groei van fytoplankton te stimuleren. In theorie trekt het resulterende fytoplankton atmosferische CO2 naar beneden en sterft dan, valt op de oceaanbodem en slaat koolstof op. Enhanced Weathering-technieken stellen voor om gemalen mineralen (met name silicaatmineralen) op het land of in de zee op te lossen om te reageren met atmosferische koolstofdioxide en deze vast te zetten in oceanen en bodems. En Enhanced Photosynthesis is het genetisch manipuleren van planten en algen, zodat ze zogenaamd meer CO2 zouden metaboliseren. Deze manier van ‘de natuur forceren’ wordt gepresenteerd als een vorm van CDR, daar men veronderstelt dat het voor de planten mogelijk is om extra koolstof in de grond op te slaan.

Thermostaatknop van de aarde
Er is de nodige oppostie tegen het overnemen van de thermostaatknop van de aarde door de mens. In Nederland is dat Frank Biermann (55), hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, die het voortouw neemt. Hij nam met collega’s het initiatief tot een solar geoengineering non-use agreement. Enkele honderden wetenschappers roepen landen daarin op om het weerkaatsen van zonlicht af te zien. Bronnen; NASA, Geo-engineering Monitor.org, NOS, ESA, AB over SCoPEx, Elsevier Weekblad

Share

Comments

 1. Ik denk dat je het dan veeleer moet hebben over “Marsificering”. Dat is geen punt van spelling overigens, maar van woordvormingsregels. Het deel -fic- in het achtervoegselblok (-ificering) van dat woord is afkomstig van het Latijnse “facere” (maken, doen),en je vindt het ook in bv. pacificering, elektrificering, simplificering etc. Woorden met -fisering staan alvast niet in de Woordenlijst, wel met -isering (actualisering, balkanisering, federalisering …). Als je dat wilt gebruiken om het over ver-Mars-ing (nog een idee!) te hebben, dan krijg je volgens de regels: “Marsisering”, zonder dat stukje -fi-. In theorie kan dat ook, maar Marsificering zegt duidelijker dat iemand iets doet, actie onderneemt om de zaak “Marsachtig te maken”. Lijkt dan ook preciezer.

  • Angele van Oosterom zegt

   Hoi HC,
   Ja, ik dacht al ‘waar blijft de kanttekening bij dit woord’,
   Tja, ‘Marsifisering’, even verzonnen uit de losse pols, inderdaad bedoeld in de categorie van woorden als ‘legalisering, professionalisering, infantilisering’, a.h.w. dynamisch en een proces aanduidend van het kunstmatig scheppen/maken, in een bepaalde staat brengen. Maar w.b.de keus tussen – c- of -s- , heb ik de -s- gekozen, maar m.i. is dit een Amerikanisme.. Dus vanuit mijn oogpunt wel een spellingspunt, zeg maar.

   En ‘marsificeren’met een -c- op het eind, neigt, bij het verzelfstandigen, zou ik zeggen naar ‘Marsificatie’ wat meer duidt op een statische toestand. Maar, uiteindelijk, waar twee honden vechten om een been,…ik vond jouw suggestie van het bijv. nw. ‘Marsachtig’ wel goed, daar het natuurlijk nooit een exacte kopie zal worden.

   En mocht het ooit in de Van Dale opgenomen worden, ;), dan suggereer ik ‘Marsificering’ met een hoofdletter. Er zit toch een eigennaam in.

 2. Ik ben benieuwd of de Mars Pathfinder binnenkort ook spijkers op laag water aantreft in die mars kanalen, daar hebben we hier op aarde ook erg veel overlast van. Ik denk dat Marc Over-mars er wel meer van weet, want die gaat daarover, maar die heeft zich bij Ajax gedis… overgemarsificeerd 😀

 3. Geo-engineering word al toegepast door middel van chemtrails.

  Door chemtrails wordt er massaal aluminium in de atmosfeer gebracht, waardoor deze geleidend wordt. Daar maakt men gebruik van wanneer men krachtige elektromagnetische stralingen door de ruimte wil sturen, stralingen die afkomstig zijn van installaties zoals HAARP, dat zich in Gacona (Alaska) bevindt. Op deze manier kan men bepalen waar het droog is en waar het regent, kan men natuurrampen triggeren of sturen zoals tornado’s, tsunami’s en aardbevingen.

  Dit alles is bijzonder goed gedocumenteerd, maar wordt buiten de mainstream-media gehouden.

  In februari 2009 vond er een belangrijk symposium plaats van de American Association for Advancement for Science (AAAS). Daar werd openlijk gesproken over de noodzaak om jaarlijks tot 20 miljoen ton aluminium in de atmosfeer te brengen!

Speak Your Mind

*