17 juni 2024

Nieuwe natuurkunde in het lokale heelal kan de Hubble spanning niet oplossen

Al ruim zeven jaar is er een debat gaande over de vraag met welke snelheid het heelal uitdijt, een debat onder sterrenkundigen dat bekend staat als de Hubble spanning en dat draait om twee uiteenlopende waarden voor die snelheid, aangegeven met de Hubble constante H0: deze is 73,0 km/s/Mpc als je … [Lees meer...]

In een eeuwig uitijend heelal kunnen ‘perfecte paren’ van zwarte gaten ontstaan

Sterrenkundigen van drie universiteiten - Southampton, Barcelona en Cambridge - hebben ontdekt dat het theoretisch mogelijk is dat in een uitdijend heelal perfect gebalanceerde paren van zwarte gaten ontstaan, die in evenwicht blijven door een kosmische kracht en die zich kunnen voordoen als één … [Lees meer...]

Wat is de toestandsvergelijking van het heelal?

Het wordt de toestandsvergelijking genoemd, in het Engels de 'equation of state'. Het wordt op verschillende manieren gebruikt als een vergelijking die het verband uitdrukt tussen verschillende grootheden van een systeem. In het geval van het heelal drukt de toestandsvergelijking de relatie uit … [Lees meer...]

De komende botsing van Melkweg en Andromedastelsel kan ons iets vertellen over donkere energie

Donkere energie is de mysterieuze kracht die zorgt voor de versnelde uitdijing van het heelal, een versnelling die in 1998 door twee onafhankelijke teams van sterrenkundigen werd ontdekt met behulp van type Ia supernovae. De meeste sterrenkundigen gaan er van uit dat de donkere energie hetzelfde is … [Lees meer...]

Donkere energie lijkt inderdaad gelijkmatig over de ruimte verdeeld te zijn, zo tonen clusters aan

Waarnemingen met de Duitse eROSITA röntgentelescoop in de ruimte lijken aanwijzingen te geven dat donkere energie gelijkmatig over de ruimte verdeeld is, precies zoals sterrenkundigen al dachten. Driekwart van alle massaenergie in het heelal wordt gevormd door die mysterieuze donkere energie, de … [Lees meer...]

Als donkere energie niet constant is zou het heelal al binnen 100 miljoen jaar kunnen inkrimpen

We leven in een uitdijend heelal en die uitdijing gaat steeds sneller, zo weten we sinds 1998 twee onafhankelijke teams van sterrenkundigen dat ontdekten met behulp van supernovae. Een heelal met alleen zwaartekracht als grootschalige natuurkracht zou op den duur moeten inkrimpen, maar dat doet het … [Lees meer...]

Polarisatie CMB wijst op kwintessens als donkere energie

Vorige week bracht ik hier het nieuws van twee sterrenkundigen (Yuto Minami en Eiichiro Komatsu), die in de Planck gegevens van de kosmische microgolf-achtergrondstraling (Engels: CMB) polarisatie van de fotonen hadden gezien. Op grond daarvan meent het tweetal in de CMB schending van de pariteit … [Lees meer...]

De vacuüm catastrofe

In alle discussies over donkere energie komt het terug: de energie van het vacuüm. Volgens de definitie is het vacuüm 'een ruimte zonder materie en zonder druk' - en dus ook zonder energie, volgens Einstein's E=mc². Einstein was zelf al gelijk de eerste die er vanaf stapte, want met de introductie … [Lees meer...]

Dark Energy Survey zegt iets over kosmologische constante en Hubble constante

Op basis van waarnemingen gedaan in drie jaar tijd aan 329 type Ia supernovae in ver verwijderde sterrenstelsels in het kader van de Dark Energy Survey (DES-SN3YR) hebben sterrenkundigen een schatting kunnen maken van twee belangrijke kosmologische parameters: de kosmologische constante Λ en de … [Lees meer...]

Flinke discussie gaande over donkere energie in het moerasgebied van de snaartheorie

Afgelopen zomer is een flinke discussie losgebarsten tussen natuurkundigen over de aard van de donkere energie, de mysterieuze energie die ervoor zorgt dat het heelal versneld uitdijt. De discussie wordt gevoerd tussen verschillende 'kampen' van snaartheoretici, natuurkundigen die geloven dat alles … [Lees meer...]