27 augustus 2016

Over Olaf van Kooten

Diamantplaneten blijken veel zeldzamer te zijn dan gedacht

Een nieuwe methode om de chemische samenstelling van sterren te analyseren zou de zoektocht naar Aarde 2.0 gemakkelijker moeten maken. De onderzoekers hebben een computermodel ontwikkelt waarmee de chemische opmaak van een ster veel gedetailleerder in beeld kan worden gebracht. Dat vormt een aanwijzing voor de omstandigheden waarbij een (eventueel aanwezig) planetenstelsel kan zijn ontstaan. […]

Omgekeerde stroombeddingen op Mars zijn fossielen uit een nat verleden

Wetenschappers hebben uitgestrekte stelsels van gefossiliseerde rivierbeddingen aangetroffen aan het oppervlak van de planeet Mars, hetgeen lijkt te suggereren dat de Rode Planeet zo’n vier miljard jaar geleden warm en nat moet zijn geweest. Het gaat in totaal om 17.000 kilometer aan rivierbeddingen die ontdekt zijn op de noordelijke laagvlakte Arabia Terra. Wetenschappers hebben sinds […]

Zware sterren ontstaan op soortgelijke wijze als lichte sterren

Een jonge ster van meer dan 30 zonnemassa’s zou de wetenschap kunnen helpen om te begrijpen hoe de zware sterren in het universum ontstaan. De jonge ster bevindt zich op een afstand van 11.000 lichtjaar en is nog bezig materiaal te verzamelen vanuit de omringende gaswolk. De ster is dus nog niet “af” en zal […]

Bestaat er een tweede soort “leefbare zone” voor planeten?

Bij de zoektocht naar bewoonbare planeten zouden we ruimte moeten maken voor een tweede soort “goudlokjes-zone”, dat is althans de mening van een onderzoeker van Yale University. Decennialang luidde de algemene gedachte dat de bewoonbaarheid van een planeet vooral bepaald werd door de afstand tot de moederster. In het zonnestelsel bevindt Venus zich te dicht […]

Venus-achtige exoplaneet heeft wellicht zuurstof, maar geen leven

De Venus-achtige exoplaneet GJ 1132b zou zuurstof in z’n dampkring kunnen hebben, zo blijkt uit modellen. Astronomen hebben namelijk getracht de evolutie van de planeet te reconstrueren. GJ 1132b is een vorig jaar ontdekte planeet die zich bevindt op een afstand van 39 lichtjaar tot de aarde. De afstand tot de moederster is veel kleiner […]

Twee mini-sterrenstelsels zijn zojuist vanuit de Wildernis gearriveerd

Met behulp van de Hubble-ruimtetelescoop zijn twee mini-sterrenstelsels ontdekt die miljarden jaren lang door de kosmische leegte gereisd hebben, maar nu zijn ‘aangekomen’ bij een dichtbevolkte cluster van sterrenstelsels. Als gevolg hiervan zijn de ministelsels gaan gloeien van stervorming. De twee stelsels gaan door het leven als Pisces A en B en zijn laatbloeiers omdat […]

Merkwaardig object ontdekt voorbij Neptunus

Astronomen hebben een merkwaardig object aangetroffen voorbij de omloopbaan van Neptunus. Het gaat om een object van zo’n tweehonderd kilometer in doorsnede die door astronomen Niku is gedoopt, hetgeen Chinees is voor ‘rebels’. Het nieuwe object lijkt onderdeel te vormen van een ‘cluster’ van objecten met een soortgelijke omloopbaan. Het lijkt erop dat de zwaartekracht […]

Fossiele microben bevatten bewijs voor nabije supernova

Natuurkundigen van de Technische Universiteit van München hebben bewijs gevonden voor een supernova die zo’n twee miljoen jaar geleden in de buurt van de aarde moet zijn ‘afgegaan’. Als sterren van meer dan tien zonnemassa’s hun brandstof verbruikt hebben, zullen ze onder hun eigen gewicht ineenstorten en sterven in de vorm van een core-collapse supernova. […]

Ook dwergstelsels kunnen een flinke eetlust hebben

Zelfs een dwergstelsel met een lage massa is in staat om kleinere stelsels op te slokken, net zoals grote sterrenstelsels zoals de Melkweg dat doen. Dit blijkt uit waarnemingen die verricht zijn aan het dwergstelsel DDO 68, een klein sterrenstelsel op een afstand van 39 miljoen lichtjaar vanaf de aarde. De stellaire massa van dit […]

Vulkanisme op Mercurius kwam 3,5 miljard jaar geleden ten einde

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat vulkanische activiteit op de planeet Mercurius zo’n 3,5 miljard jaar geleden ten einde is gekomen. Er zijn twee soorten vulkanisme: effusief en explosief. Explosief vulkanisme is vaak een gewelddadig proces waarbij enorme as- en puinafzettingen gevormd worden, zoals bij de uitbarsting van Mt. Saint Helens in 1980. Effusief vulkanisme […]