Het Pentagon richt nieuwe UFO-onderzoeksgroep op

Kirsten Gillibrand is een Amerikaanse senator (NY) voor de democraten die begin november een wijziging voor de nationale defensiewet (NDAA22) indiende voor de oprichting van een ‘Anomaly Surveillance and Resolution Office’ binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie (DoD). Recent werd bekend dat het bureau er gaat komen, onder een iets andere naam, de Airborne Object Identification and Management Synchronization Group’. Dit bureau zal de opvolger zijn van het huidige Unidentified Aerial Phenomena Task Force-programma (UAPTF) dat onderdeel is van het Amerikaanse Office of Naval Intelligence. Dit nieuwe bureau zou de bevoegheid krijgen om ‘elk middel, vermogen, bezit of proces’ binnen het DoD en de inlichtingengemeenschap in te zetten om de stand van zaken rondom UFO’s of niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen (UAP) te bestuderen. Het amendement (sectie 1652), omvat dat dit nieuwe bureau procedures zou moeten ontwikkelen om de verzameling, rapportage en analyse van UAP-gerelateerde verschijnselen binnen het DoD veel beter te synchroniseren en te standaardiseren dan tot nu toe het geval was. De UAPTF zal per direct overgaan in de nieuwe groep en staat onder leiding van de staatssecretaris van defensie en hoge functionarissen van de inlichtingendiensten. Zie hier een AB met Recap over het UAPTF e.a.

Een “still” uit een openbaar gemaakte video-opname.

Speciale aandacht zou er besteed moeten worden aan potentiële bedreigingen van UAP’s voor de nationale veiligheid, evenals een beoordeling of dergelijke verschijnselen kunnen worden toegeschreven aan buitenlandse tegenstanders. De focus van de groep zal concreet liggen op het luchtruim boven militaire faciliteiten of operatiegebieden. Naast het stroomlijnen en verbeteren van de rapportage, verzameling en analyse van relevante gegevens, zal het wijzigingen aanbevelen in wet- en regelgeving, training, en organisaties. De oprichting van dit bureau komt nadat het Office of the Director of National Intelligence (ODNI) in juni j.l. een UAP-rapport van het UAPTF had uitgebracht. Dit UAP-rapport onderzocht, in opdracht van het Congres, 144 meldingen van UAP’s die vooralsnog onverklaarbaar waren, en dateerden van 2004 en jonger. Het rapport identificeerde de problematiek bij het verzamelen van de data die nodig zijn om de UAP’s te beoordelen en te identificeren, alsmede de problemen die piloten ervaren bij het rapporteren van de UFO-waarnemingen, en de inconsistenties in de rapportagemechnismen.

Het nieuwe opgerichte bureau zou o.a. ook een adviescomité voor lucht- en transmedium zaken bevatten, en in dit orgaan zouden naast deskundigen van NASA ook academici uit het gehele land moeten plaatsnemen. Hoewel wetgevers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (of; lagerhuis van het Amerikaans Congres), een soortgelijk bureau hebben voorgesteld, zou de ‘Senaatsversie’ van dit bureau tevens meer frequente openbare rapporten over gevoelige informatie vereisen, zoals of er al dan niet nadelige gezondheidseffecten zijn verbonden aan UAP-waarnemingen en of de regering fysiek materiaal van de ontmoetingen heeft verzameld. Het bureau zou ook samen moeten gaan werken op dit gebied met Amerikaanse bondgenoten om de aard en omvang van UAP’s beter te kunnen beoordelen. Ieder jaar legt het bureau een jaarverslag over zijn bevindingen aan het Congres voor.

In een interview met Politico op woensdag 11 november j.l. beschreef Gillibrand haar motivatie voor het nieuwe kantoor. “Als het technologie is die in het bezit is van tegenstanders of een andere entiteit, moeten we het weten”, aldus Gillibrand en vervolgde: “Onze kop in het zand steken is geen strategie en ook geen acceptabele aanpak.” Haar denkwijze komt overeen met de bevindingen van het enigszins summiere UAP-rapport van het Pentagon deze zomer, dat geen concreet bewijs voor een deel van de UAP’s vond, maar wetgevers en defensie- en inlichtingenfunctionarissen aanmoedigde om de zaak op administratief niveau serieuzer te nemen. “We hebben al heel lang geen toezicht op dit gebied gehad”, voegde Gillibrand eraan toe. “Het aantal hoorzittingen dat ik in tien jaar over dit onderwerp heb gehad, kan ik op één hand tellen. Dat is behoorlijk zorgwekkend gezien de ervaring die onze militairen het afgelopen decennium hebben gehad.” Zie voor achtergrond informatie over AATIP, UAPTF enz. dit artikel op AB. Bronnen: Military.com, FoxNews, Politco

American Airlines piloten melden UFO boven New Mexico

De Airbus A320 bemanning van vlucht AA 2292, American Airlines, zal de reis van Ohio naar Arizona op 21 februari j.l. waarschijnlijk niet licht vergeten. Op deze zondag bemerkte de bemanning, terwijl ze boven de staat New Mexico vlogen, dat er zich boven hun toestel een, voor hen onbekend, cilindervormig en snelbewegend object bevond. American Airlines nam op 22 februari contact op met de FAA (Federal Aviation Administration) om melding te maken van het incident. De FAA zou drie dagen later een officiële verklaring over het UFO-incident geven. Hieronder een kort relaas over vlucht AA 2292, die opgestegen was van Cincinnati en op weg was naar Phoenix, Arizona. Lees verder

Het Pentagon geeft UFO filmbeelden van de Amerikaanse marine officieel vrij

Het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse ministerie van defensie, heeft recent toestemming gegeven voor vrijgave van drie eerder gelekte topgeheime video’s van de Amerikaanse marine. De video’s tonen ‘onverklaarbare luchtverschijnselen’, in het Engels ook wel ‘unidentified aereal phenomena’ (UAP) genoemd. Één van de video’s is opgenomen in november 2004 en twee ervan zijn opgenomen in januari 2015. Deze zogenoemde ‘FLIR1, GoFast en Gimbal’ video’s zijn geschoten door Amerikaanse marinevliegers tijdens trainingsvluchten en zijn de afgelopen jaren gepubliceerd vergezeld van ooggetuigenverslagen. Twee van de drie video’s verschenen voor het eerst in een artikel van de New York Times. Dat artikel ging over geheim UFO onderzoek van defensie dat in 2012 werd afgerond. De derde video (FLIR1, USS Nimitz 2004) verscheen in maart 2018, deze werd uitgebracht door de To The Stars Academy of Arts & Sciences. In september 2018 gaf een woordvoerder van de Amerikaanse marine in een officiële verklaring toe dat de UAP’s geen geheime testtoestellen waren. De marine duidde deze objecten aan als ‘niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen’ of UAP’s. Ook bevestigde men dat het om authentieke beelden ging. Wat er op de beelden te zien valt wil of kan de marine niet zeggen. De beelden lijken snel bewegende objecten te tonen die zijn vastgelegd door geavanceerde infrarood sensoren. Lees verder

Marine veteraan richt UFO onderzoeksgroep ‘UAP eXpedition’ op

Het zal weinigen ontgaan zijn. Met name de afgelopen twee jaar circuleerden er talloze berichten, zowel op het web als in de kranten, over UFO beelden en getuigen verslagen van Amerikaans marinepersoneel. Kevin Day, een voormalig marine officier besloot naar aanleiding hiervan tot oprichting van een onderzoeksgroep, deze heet ‘UAP eXpedition’. De non-profit organisatie heeft zichzelf ten doel gesteld om alle kennis, beeld- en ooggetuigenverslagen te bundelen en een groep wetenschappers, militair veteranen en experts uit het bedrijfsleven zal zich over deze mysterieuze verschijnselen gaan buigen. Deze expertgroep, welke gaat zetelen in de staat Oregon, begint haar werk met waar de UAP’s door de marine waargenomen werden, bij de Californische kust.*

Lees verder

Marine piloot UFO video ‘Tic Tac’ verbreekt na 15 jaar stilzwijgen

Chad Underwood is de voormalig Marine piloot die tijdens het uitoefenen van zijn functie vanuit zijn Super Hornet F-18 straaljager de beroemde Tic Tac of FLIR1 video schoot van een vermeende UFO boven de Stille Oceaan in 2004. Na 15 jaar gezwegen te hebben heeft hij recent in een interview met New York magazine de stilte doorbroken. Underwood opereerde destijds vanaf de gevechtscarrier de USS Nimitz die op trainingssessie was. Ongewone objecten waren door de USS Nimitz, welke zich die dag, de 14de november, zo een 100 km ten westen van San Diego bevond, al dagen in het vizier. Men omschreef het object als witachtig van kleur,  langwerpig zonder vleugels of ramen. Underwood steeg die dag op vanaf het schip. Chad Underwood’s interview werd donderdag 19 december j.l. gepubliceerd.* Hieronder een samenvatting. Lees verder